Friday, 30 September 2016

ज़िन्दगी की कसम ज़िन्दगी मिल गई

देख  कर आप को यह ज़ुबाँ सिल गई  
मुस्कुराती हुई  हर  कली  खिल  गई 
पा  लिया  प्यार हमने  पिया का यहाँ 
ज़िन्दगी की कसम ज़िन्दगी मिल गई 

रेखा जोशी 


No comments:

Post a Comment