Wednesday, 4 November 2015

भुजंग बना उसने चली ऐसी टेढ़ी चाल

अपने दिल का हाल उसे मीत मान बताया 
देखा   चेहरा    भोला   नही   पहचान  पाया 
भुजंग  बना   उसने  चली   ऐसी  टेढ़ी चाल 
आस्तीन  का सांप  बना  लेने जान  आया 

रेखा जोशी 

No comments:

Post a Comment