Thursday, 10 September 2015

खिलती नन्ही परी इस अँगना मिली ख़ुशी


प्यारी कली खिली  इस अँगना मिली  ख़ुशी 
आई  बहार  अब इस  अँगना  मिली    ख़ुशी
बस   माँगते  यही  न  कभी  रोग  हो  तुम्हे 
खिलती नन्ही परी इस अँगना  मिली  ख़ुशी

रेखा जोशी 

No comments:

Post a Comment